Bouwvergunning | Blokhut

Voor het bouwen van een tuinhuis of blokhut is in een aantal gevallen een bouwvergunning nodig. Maar zeker niet in alle gevallen moet je een bouwvergunning aanvragen.

tuinhuisjes en blokhutten vallen onder de regels voor bijgebouwen. Deze onderscheiden zich van bijvoorbeeld een aan- of uitbouw doordat bijgebouwen niet aan de woning zijn vastgebouwd. In sommige gevallen valt een tuinhuis of blokhut toch onder de bijgebouwen ook als het aan de woning wordt vastgebouwd. Dat is het geval indien je niet binnendoor toegang kan krijgen vanuit het huis tot het tuinhuis. Pas als het aan je huis wordt vastgebouwd en je kunt binnendoor toegang krijgen dan gaan andere regels gelden.

Onder onderstaande voorwaarden heb je geen bouwvergunning nodig voor een tuinhuis of blokhut:

 1. Het tuinhuis wordt gebouwd bij een bestaande woning
 2. Er wordt op de grond gebouwd (en dus niet als een extra laag bovenop een bestaand gebouw)
 3. Het tuinhuisje mag uit maximaal één laag bestaan en dus geen verdiepingen hebben
 4. Het tuinhuis of de blokhut moet gebouwd worden voor de verhoging van het woongenot en niet om bijvoorbeeld een winkel in te beginnen
 5. Als je bouwt op een achtererf dan moet de afstand tot de weg of openbaar groen minimaal 1 meter zijn
 6. Als je bouwt naast je huis dan moet de afstand tot je 'voorerf' minimaal 1 meter zijn.
 7. Als de vloeroppervlakte meer dan 10 m2 is dan moet de afstand tot het erf van je buren minimaal 1 meter zijn
 8. De nokhoogte van je tuinhuis mag maximaal 3 meter zijn, gemeten vanaf het 'omliggende terrein' (veelal je tuin)
 9. Je zij of achtererf mag niet voor meer dan de helft worden volgebouwd met bijgebouwen
 10. Je mag maximaal voor 30m2 aan vergunningsvrije bijgebouwen bouwen
 11. Je mag alleen vergunningsvrij bouwen bij een permanente woning (dus niet bij een woonwagen of vakantiehuis).
 12. Je hebt altijd een bouwvergunning nodig voor het bouwen bij een monument.

Voldoe je niet aan voorwaarden 1 tot en met 6 dan heb je een volledige bouwvergunning nodig. Voor de overige voorwaarden geldt een lichte bouwvergunning.

Om te controleren of je een bouwvergunning voor een tuinhuis of blokhut nodig hebt kun je ook online een uitgebriede brochure van het ministerie van VROM downloaden.

Heb je geen bouwvergunning nodig dan hoef je de bouw van je tuinhuis ook niet aan te melden bij de gemeente. Er bestaat tegenwoordig niet meer zoiets als een meldingsplicht. Overigens betekent het niet nodig hebben van een bouwvergunning nog niet dat je je niet aan bepaalde regels moet houden. De regels voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden dan namelijk nog steeds. De regels van de gemeentelijke bouwverordening gelden echter niet en de gemeentelijke welstandseisen en het bestemmingsplan zijn slechts ten dele van toepassing

Voor het aanvragen van een bouwvergunning heb je in ieder geval een bouwtekening of bouwplannen nodig. Naast deze pagina hebben we ook een pagina over de wijze van aanvragen van een bouwvergunning.

 

 1.  
 •